Vì sao vào giữa thế kỉ XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

Vì sao vào giữa thế kỉ XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

3. Vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá vì:
– Ngành giao thông vận tải của Anh đã sử dụng tàu thủy chạy bằng hơi nước và xe lửa.
– Gang, thép để chế tạo đầu máy xe lửa, xây dựng đường sắt, đóng tàu, than đá là nhiên liệu sử dụng cho tàu thủy và đầu máy xe lửa.