Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

9. Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa vì:
Khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường của các nước tư bản Anh, Pháp trở nên cấp thiết khiến chính phủ các nước này càng đẩy mạnh việc xâm lược các nước phương Đông, đặc biệt là Ân Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.