Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

5. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện:
– Ở Pháp:
+ Sản lượng gang, sắt tăng 3 lần, độ dài đường sắt tăng 100 lần (từ 30 km lên 3.000 km).
+ Giữa thế kỉ XIX có trên 5.000 máy hơi nước, đến năm 1870 có khoảng 27.000 chiếc.
Kinh tế Pháp đứng thứ hai thế giới (sau Anh).
– Ở Đức:
+ Sản lượng than, sắt, thép và độ dài đường sắt tăng từ 2 đến 3 lần, số máy hơi nước tăng 6 lần.
+ Công nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim phát triển.
+ Trong nông nghiệp đã sử dụng máy móc, phân bón hóa học làm tăng năng suất cây trồng.