Soạn bài Văn bản tường trình

Soạn bài Văn bản tường trình – Ngữ văn 8

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1./ Bản tường trình cần chú ý:

 • Cần trình bày trang trọng và trung thực.
 • Nội dung phải có các mục sau:

+ Tường trình cho ai?

+ Ai viết tường trình?

+ Tường trình về việc gì?

+ Vì sao phải tường trình?

+ Việc đó xảy ra như thế nào?

Một số trường hợp cần viết tường trình trong sinh hoạt và học tập của trường mình.

 • Tường trình việc đánh nhau.
 • Em vô ý làm hư máy vi tính trong giờ học vi tính.
 • Tường trình về việc mất đồ.
 • Tường trình về việc không đi trực.
 • Tường trình về việc em chứng kiến một sự việc gì đó xảy ra trong lớp.

2./ Các tình huống phải viết tường trình

 • Em vô ý làm hỏng dụng cụ thí nghiệm trong giờ thực hành.
 • Gia đình em bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản.

CÁCH LẢM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Các mục trong hai văn bản trong sách giáo khoa được trình bày:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên văn bản.
 • Lời mở đầu.
 • Họ tên người tường trình.
 • Tường trình về vấn đề gì.
 • Vì sao phải tường trình.
 • Nêu việc đó xảy ra như thế nào.
 • Hai văn bản giống nhau ở các mục.
 • Hai văn bản khác nhau ở vấn đề được tường trình.