Soạn bài Văn bản thông báo

Soạn bài Văn bản thông báo – Ngữ văn 8

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN THÔNG BẢO

1./ Cho văn bản thông báo a)

Phòng GD huyện H Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trường THCS Lý Tự Trọng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

* * *

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS LÝ Tự TRỌNG
Về kế hoạch tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng.

Kính gửi: Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên thể dục và lớp trưởng các lớp.

Đúng 14 giờ thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2002, các đồng chí tập trung về phòng họp để nghe Ban Giám hiệu phổ biến chỉ thị của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng năm 2002. Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi gửi:  Hôi đồng giáo duc nhà trướng

 • Các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên thể dục và các lớp trưởng

(Ký tên)

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn B

 • Lưu văn phòng

b) Trường THCS Lý Thường Kiệt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Liên đội TNTP Hồ Chí Minh                  Độc lập – Tự do — Hạnh phúc

* * *

Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2017

THÔNG BẮO CỦA LIÊN ĐỘI TNTP Hổ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
Về kế hoạch Đại hội Đại biểu Liên đội TNTP Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các chi đội TNTP Hồ Chí Minh trong toàn trường

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS Lý Thường Kiệt, Ban chấp hành Liên đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu năm học 2002 – 2003. Để Đại hội đạt kết quả tốt, Ban chấp hành Liên đội thông báo để các chi đội và toàn thể đội viên được biết và thực hiện tốt những nội dung sau:

 • Các chi đội tiến hành đại hội và cử 5 đại biểu thay mặt cho chi đội mình tham gia đại hội. Các đoàn đại biểu đăng ký tham luận và chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Danh sách đại biểu, tiết mục văn nghệ, người tham luận và nội dung tham luận cần gửi tới ban chấp hành liên dội trước ngày 1 tháng 10 năm 2002.
 • Các chi đội phát động phong trào thi đua phấn đấu tốt, học tập tốt, lấy thành tích chào mừng đại hội liên đội.
 • Đúng 8 giờ Chủ nhật ngày 13- tháng 10 năm 2002, tất cả các đại biểu ăn mặc đẹp, đúng nghi thức có mặt tại hội trường.

Đại hội Đại biểu liên đội là sự kiện quan trọng trong toàn trường, Ban chấp hành Liên đội đề nghị toàn thể đội viên và các bạn cán bộ thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Thay mặt BCH Liên đội
Liên đội trưởng

(Ký tên)

Lê Văn H

Viết thông báo với mục đích truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống cấp dưới.

Về hình thức: Văn bản thông báo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục qui định sẵn.

Về nội dung: Không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng không thể thiếu những mục sau: Thông báo của ai? Thông báo cho ai? Thông báo về việc gì? Những nội dung cụ thể như thế nào?

Một số trường hợp cần viết thông báo trong sinh hoạt và học tập trong trường của mình.

Thông báo họp ban cán sự lớp.

Thông báo về kế hoạch tổ chức đại hội chi đội.

Thông báo về kế hoạch kết nạp đoàn viên.

Thông báo phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Thành lập Đảng 3-2.

Thông báo nghiêm cấm học sinh mang thức ăn vào. trong phòng học.

Thông báo về hội thi hái hoa học tập của khối vào cuối tháng.

Các tình huống phải viết thông báo là:

 • Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11.
 • Gần cuối năm học, Ban chấp hành liên đội TNTP Hồ Chí Minh muốn triệu tập Hội nghị ban chấp hành mở rộng bàn về việc tổng kết hoạt động của mình trong năm học này.

CÁCH LẦM VĂN BẢN THÔNG BẢO

Hai văn bản thông bắo trên được trình bày theo thứ tự:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Nơi và ngày tháng làm thông báo

 • Tên thông báo: Thông báo của… về việc…
 • Nội dung thông báo.
 • Thể thức kết thúc thông báo.
 • Nơi gửi.
 • Ký tên.