Soạn bài Văn bản đề nghị

Soạn bài Văn bản đề nghị – ngữ văn lớp 7

I./ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Viết giấy đề nghị nhằm mục đích nêu lên ý kiến của mình cho các nơi có thẩm quyền để thỏa mãn một nhu cầu, một quyền lợi chính đáng của cá nhân hay tập thể. Đọc các văn bản Trả lời câu hỏi

1) Giấy đề nghị có những yêu cầu :

– Nội dung: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

– Hình thức: + Trình bày trang trọng, ngan gọn, sang sủa + Theo một số mục quy định sẵn.

2) Một số tình huống:

– Đề nghị giáo viên chủ nhiệm cho phép dùng tiền của lớp mua trái bóng cho đội bóng của lớp.

– Đề nghị danh sách các hoc sinh được khen thưởng cuối học kì một vừa qua.

– Đề nghị chấm lại bài kiềm tra học kì môt môn toán.

3) Trong cầc tình huống sau đây, tình huống phải viết Giấy đề nghị.

a. Đề nghị nhà trường tổ chức cho lớp đi xem phim

b) Đề nghị cho lớp sinh hoạt để trao đổi về môn toán cho kì kiểm tra học kì sắp tới.

II./ CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

1) Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị

a. Trình bày theo một quy định có sẵn.

– Nhất thiết phải có xác định trả lời một số câu hỏi:

+ Đề nghị ai?

+ Ai đề nghị?

– Đề nghị nội dung gì?

– Đề nghị để làm gl?

2) Cách ĩàm văn bản đề nghị (xem phần (2) và mục Ghi nhớ trang 126).

III./ LUYỆN TẬP

1) Viết đơn và viết Đề nghị đều đề đạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

Tuy nhiên, theo hai tình huống trên ta thấy có chút ít sự khác nhau.

Đơn chỉ cần trình bày lí do để đạt nguyện vọng.

Đề nghị không chỉ trĩnh bày lí dó mà có thể cần phải cắt nghĩa, nói rõ lí do ấy cho người tiếp nhận hiểu sự đúng vai trò giải quyết.

2) Lỗi trong văn bản Đề nghị có thê là viết dài dòng, luộm thuộm, không theo mẫu quy định.