Soạn bài Thành phần chính của câu – ngữ văn lớp 6

Soạn bài Thành phần chính của câu – ngữ văn lớp 6

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1./ Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt được gọi là thành phần phụ.

Ví dụ: Chẳng bao lâu (trạng ngữ)  / tôi (chủ ngữ) / đã trở thành một chàng Dế thanh niên tráng cường (vị ngữ)

Thành phần phụ                            Thành phần chính

2./ Vị ngữ là thành phần chính của câu, có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian /à trả lời cho các câu hỏi làm gì?, như thế nào? hoặc là gì?

Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ.

Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

RÈN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SGK

 

Bài tập 1: Yêu cầu của bài tập là xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu và chỉ ra cấu tạo của chúng. Dưới đây là cách làm ở 2 câu đầu:

Tôi                       đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng

(CN: đại từ)                      (VN:cụm động từ)

  • Đổi càng tôi                   mẫm bóng

  (CN: cụm danh từ)           (VN:cụm tính từ)

Dựa vào cách làm ở hai câu trên, các em tự làm tiếp ba câu còn lại.

Bài tập 2:

  • Trên đường đi học, bạn Nam đã dắt một cụ già qua ngã tư nhiều xe cộ. (Bạn Nam làm gì?)
  • Bạn Lan học giỏi nhưng rất khiêm tốn và luôn giúp đỡ hạn bè. (Bạn Lan như thế nào?)
  • Kiều Phương là cô bé họa sĩ có tâm hồn trong sáng và tấm lòng nhân hậu. (Kiều Phương là gì?).

Bài tập 3: Chủ ngữ trong ba câu là bạn Nam, bạn Lan, Kiều Phương (đều trả lời cho câu hỏi Ai?)