Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích

Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích – ngữ văn lớp 7

Đề văn: Một nhà văn nói: “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ coi\ người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

I./ CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1) Tìm hiểu đề và tìm ý:

 • Đề yêu cầu giải thích vấn đề: Sách mãi mãi là nơi lưu giữ trí tuệ con người.
 • Các từ then chốt cần giải thích.

+ Sách là gì? • hình thức của nó

 • nội dung của nó

+ Ngọn đèn sáng bất diệt: Soi ánh sáng mãi mãi cho trí tuệ con người.

+ Trí tuệ là gì ?.

2) Lập dàn bài:

Mở bài:

 • Loài người phát triển gắn với những thành tựu trí tuệ.
 • Sách là nơi lưu giữ những thành tựu đố.
 • Vì thế có nhà văn nói: (Câu nói).

Thân bài:

 • Hình ảnh ngọn đèn sáng bất diệt là ánh sáng soi rọi mãi mãi. Vì thế sách mãi mãi làm cho trí tuệ con người được soi rọi sáng sủa.
 • Nói tới sách là nói tới trí tuệ con người.
 • Đây là hình thức lưu giữ tri thức từ xưa tới nay.
 • Nội dung của nó là tri thức phong phú và sâu sắc của con người.
 • Những dẫn chứng cho thấy sách là trí tuệ bất diệt:
 • Những tác phẩm ghi lại truyện ở dân gian, ca dao dân ca của nhân dân ta.
 • Những tác phẩm khoa học vô giá của các nhà khoa học, những tác phẩm văn chương của các nhà văn.
 • Sách giáo khoa là sự kết tinh những cuô’n sách mang trí tuệ con người.
 • Hiểu sâu thêm câu nói thông qua những câu nói khác về sách. Chẳng hạn: “Sách mở ra những chân trời mới cho mọi người”.

Kết bài:

 • Tình cảm thái độ của em với sách, với lời câu nói trên.