Soạn bài Luyện tập làm văn bản tường trình

Soạn bài Luyện tập làm văn bản tường trình

ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1./ Mục đích viết tường trình là trình bày để cấp trên hoặc một tổ chức nào đó hiểu đúng bản chất của sự việc.

  • Tường trình và báo cáo gần giống nhau ở các đề mục nhưng khác nhau ở mục đích và vấn đề được trình bày.
  • Bố cục phổ biến của văn bản tường trình.

Mở đầu:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

  • Tên văn bản:

Về việc…

  • Lời mở đầu: Kính gửi…

Nội dung tường trình: Người viết tường trình, thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc.

Thể thức kết thúc tường trình: Thời gian, địa điểm làm tường trình, chữ ký và họ tên người tường trình.

* Nội dung tường trình cần trình bày trang trọng và trung thực.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(Về việc hư máy vi tính)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký.

Cô giáo-chủ nhiệm lớp 8A1.

Em là: Nguyễn Anh Trung học sinh lớp 8A1, xin tường trình một việc như sau:

Sáng thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2004, trong giờ học vi tính tại phòng vi tính, em được phân ngồi ở máy số 42. Em đang học thì tự nhiên máy chớp nháy mấy lần rồi tắt. Lúc đó em báo cho cô giáo dạy tại phòng và cô chuyển cho em lên học tại máy số 5, còn máy số 42 cô giáo ngắt điện.

Em làm bản tường trình này báo cáo rõ sự thật để nhà trường được biết.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 2 năm 2017

Người làm tường trình.

Ngũyễn Anh Trung