Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo – ngữ văn lớp 8

Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo – ngữ văn lớp 8

ÔN TẬP LÝ THUYẾT

  1. Mục đính và tình huống thông báo

Nhằm để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống cấp dưới.

  1. Những yêu cầu
  • Trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục qui định sẵn.
  • Các mục không thể thiếu.

Thông báo của ai.

Thông báo cho ai.

Thông báo về việc gì.

Những nội dung cụ thể như thế nào.