Soạn bài Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Soạn bài Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

I./ CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Lập dàn bài cho các đề sau để phát biểu bằng miệng.

Đề A: Chẳng hạn chọn câu: “Không thầy đô mày làm nên”

  • Nghĩa đen: + Thầy?

+ Đố mày. lời thách đố”, khẳng định vai trò người thầy.

+ Mày. người bị bậc cha chú quở trách.

+Làm nên: – sự nghiệp; chuyên môn; – nhân cách

  • Nghĩa bóng: Vai trò quan trọng của người thầy đối với việc làm nên nhân cách, sự nghiệp cho đời mỗi con người.
  • Nghĩa sâu:

+ Quở trách những người nông cạn và có thái độ không tôn trọng thầy.

+ Liên hệ câu ca dao: Muốn sang phải bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

Đề B:

  • Lố là hành động quá đà, quá đáng; là sự lố lăng, kệch cỡm.
  • Trò lố là những sự việc được bày trò có tính toán nhưng không che dấu được sự kệch cỡm, lố lăng.
  • Những trò của Va-ren với Phan Bội Châu như thế nào? Kể lại những trò đó theo thứ tự trước sau.
  • Dựa theo bài học giải thích để chỉ ra những trò lô’ ấy ở chỗ nào?

Đề C:

Giải thích thành ngữ “Sông chết mặc bay”: Chê trách những kẻ ích kỉ chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình, không chú ý gì tới người khác. Câu này có dị bản “Sông chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

  • Tại sao Phạm Duy Tôn lại đặt tên cho truyện ngắn bằng thành ngữ trên?

+ Tên quan huyện trong truyện hoàn toàn thờ ơ với nỗi cực khổ của người dân trong lúc hộ đê và trong cảnh vỡ đê (kể lại các chi tiết chính).

+ Trong truyện không có thầy (thầy cúng, thầy lang băm) nhưng tên quan phụ mẫu ở đây hạnh phúc trên nỗi đau của người dân lại rất phù hợp với nội dung tác phẩm.