Soạn bài Kiểm tra về thơ – ngữ văn 9

Soạn bài Kiểm tra về thơ – ngữ văn 9

a./ MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Sắp xếp lại cho đúng tên tác giả của từng bài thơ.

Tên bài thơ Tác giả
Con cò Viễn Phương
Mùa xuân nho nhỏ Ta-go
Viếng lăng Bác Chế Lan Viên
Sang thu Thanh Hải
Nói với con Hữu Thỉnh
Mây và sóng Y Phương

Trả lời:

Con cò -> (Chế Lan Viên)

Mùa xuân nho nhỏ -> Thanh Hải

Viếng lăng Bác -> Viễn Phương

Sang thu -> Hữu Thỉnh

Nói với con -> Y Phương

Mây và sóng -> Ta-go

2. Sắp xếp thể thơ cho đúng với mỗi bài thơ.

Tên bài thơ Thể thơ
Con cò Tám chữ
Mùa xuân nho nhỏ Tự do
Viếng lăng Bác Năm chữ
Sang thu Tự do
Nói với con Tự do
Mây và sóng Năm chữ

Trả lời

Con Cò -> Tự do

Mùa xuân nho nhỏ -> 5 chữ

Viếng lăng Bác -> Tám chữ

Sang thu -> 5 chữ

Nói với con -> Tự do

Mây và sóng -> tự do

3. Sắp xếp phần tóm tắt nội dung từng bài thơ cho phù hợp với tên bài

Tên bài thơ Tóm tắt nội dung
1. Con cò a) Qua lời trò chuyện của em bé với người mẹ, bài thơ thể hiện tình yêu vô hạn với mẹ và ngợi ca tình mẹ con.
2. Mùa xuân nho nhỏ b) Bằng lời trò chuyện với con, bài thơ thể hiện sự gắn bó, líiềm tự hào về quê hương và đạo lí sống của dân tộc.
3. Viếng lăng Bác c) Biến chuyển của thiên nhiên lúc giao mùa từ hạ sang thu qua sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ.
4. Sang thu d) Lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ đôi với Bác Hồ trong một lần từ miền Nam ra viếng lăng Bác.
5. Nói với con đ) Cảm xúc trước mùa xuân của thiện nhiên và dất nước, thể hiện ước nguyện chân thành góp mùa xuân nhỏ của mình vào cuộc đời chung.
6. Mây và sóng g) Từ hình tượng con cò trong những lời hát ru, ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với đời sống của mỗi con người.

Trả lời: 1-G; 2-D; 3D; 4-c; 5-B; 6A