Soạn bài Chương trình địa phương (Phần tiếng Việt)

Soạn bài Chương trình địa phương (Phần tiếng Việt) – Ngữ văn lớp 9

Đoạn trích (a) Đoạn trích (b) Đoạn trích (c)
ĐỊaphuơng Toàn dân Địa phương Toàn dân Địa phương Toàn dân
Thẹo Sẹo Mẹ Lui cui Lúi húi
Lặp bặp Lắp bắp Kêu Gọi Nhắm Cho là
Ba Bô’, cha Đâm Trở thành    
  Đũa bếp Đũa cả  
(nói)

trổng

(nói) trông không
Vào

2. a) kêu: từ toàn dân; có thể thay bằng nói to.

  1. b) kêu: từ địa phương; tương đương từ toàn dân gọi.

3./ Các từ địa phương trong hai câu đố là:

  • trái: quả
  • chi: gì
  • kêu: gọi
  • trống hổng trống hảng: trông rỗng trông rễnh

4./ GV tổ chức HS thực hiện bài tập này theo hướng dẫn.

5./*.Đối với (a): Không. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

Đối với (b): Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên tác giả có chủ ‘định không dùng quá nhiều từ ngữ địa phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải là người địa phương đó.

Các bạn có thể xem thêm các bài soạn văn lớp 9 khác hoặc xem Cách giải bài tập Vật Lý 9, Giải bài tập toán 9 đầy đủ và chi tiết nhất