Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, MỘT BÀI THƠ

Đọc kĩ, tìm hiểu và phân tích 8 đề bài sách giáo khoa đã cho.

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, MỘT BÀI THƠ

1./ Các bước làm bài:

  • Tìm hiểu đề và tìm ý:
  • Lập dàn bài
  • Viết bài
  • Đọc lại bài và sửa chửa.

2./ Cách tổ chức triển khai luận điểm

Đọc văn bản “Quê hương trong tình thương nỗi nhớ” và trả lời câu hỏi :

a) Trong vặn bán trên, phần thân bài là phần bắt đầu từ “Nhà thơ đã viết quê hương” đến “tâm hồn thiết tha thành thực của Tẻ Hanh”. Ớ phần này, người viết đã trình bày cảm nhận về cảm xúc của thi sĩ lúc nồng nàn, mạnh mẽ, lúc sâu lắng, tinh tế khi ngợi ca VC đẹp thiên nhiên, cuộc sông lao động của quê hương, về hình ánh nhíp điệu đặc sắc của bài thơ. Những suy nghĩ, ý kiến ấy được dần dắt. gắn cùng sự phân tích, bình giảng cụ thể hình ảnh ngôn từ, giọng điệu của bài thơ. Phần này được nối kết tự nhiên chặt chè với mở bài và cũng là phần phân tích chứng minh làm sáng tỏ những nhận xét bao quát đã nêu ở phần mơ bài.

b) Văn bản có tính thuyết phục và sức hấp dẫn. Người viết đã trinh bày cảm nghĩ ý kiến của mình bằng xúc cảm rung động chân thực, tha thiết đối với tác phẩm. Từ đây có thể rút ra được các yêu cầu để làm tôt bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Ghi nhớ:» Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần được bồ cục mạch lạc theo các phẩn:

  • – Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nếu nhận xét, đánh giá, của mình. (Nếu phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm vặ khái quát nội dung cảm xúc của nó
  • Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.
  • Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

• Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài tha cần chứng tỏ có cảm thụ riêng, nêu lên được các nhận xét, đánh giá của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm    xúc,… của tác phẩm.