Quan sát hình 12 và 13 (trang 18, 19, SGK), em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Quan sát hình 12 và 13 (trang 18, 19, SGK lịch sử lớp 8), em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

1. Quan sát hình 12 và hình 13 ta thấy:
Hình 12 có rất nhiều người (phụ nữ) kéo sợi để cung cấp cho một chủ bao mua.
Hình 13 chỉ có một người (phụ nữ) sử dụng máy kéo sợi Gien-ni.
Như vậy so với chiếc xe cổ truyền (hình 12), máy kéo sợi Gien-ni (hình 13) đã làm cho năng suất tăng lên rất nhiều lần. Với việc phát minh máy kéo sợi Gien-ni việc kéo sợi từ thủ công chuyển sang bằng máy móc.