Phân tích đoạn trích Hạnh Phúc Của Một Tang Gia trích trong tác Phẩm Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng

Phân tích đoạn trích Hạnh Phúc Của Một Tang Gia trích trong tác Phẩm Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng

Read more

Phân tích khổ cuối bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Phân tích khổ cuối bài thơ Tràng Giang của Huy Cận – Nói đến Huy Cận, ta chưa có dịp

Read more

Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của Chí Phèo từ lúc gặp Thị Nở đến lúc kết thúc cuộc đời

Phân tích những diễn biến tâm trạng và hành động của Chí Phèo từ lúc gặp Thị Nở đến lúc

Read more

Nghị luận câu nói Học đi đôi với hành

Nghị luận giải thích rõ câu nói Học đi đôi với hành – Về việc học, có nhiều điều cần

Read more

Cảm nhận khi đọc Nhà cầm quyền khôi phục uy quyền trích Những người khốn khổ của Huy-gô

Cảm nhận khi đọc Nhà cầm quyền khôi phục uy quyền trích Những người khốn khổ của Huy-gô – “Nhà

Read more

Phân tích bài thơ Tương Tư của Nguyễn Bính

Phân tích bài thơ Tương Tư của Nguyễn Bính để thấy rõ Tình yêu trong thơ Nguyẻn Bính chân thật

Read more