Dàn ý kể lại bằng văn xuôi câu chuyện “Con cáo và tổ ong” trong bài thơ của Nguyễn Ái Quốc

MỞ BÀI: – Mùa xuân mọi vật sinh sôi nảy nở.

  • Cáo đi kiếm ăn.

THÂN BÀI: – vồ trượt Thỏ.

Nhìn thấy tổ Ong và tính toán kế hoạch:

+ Đợi trưa sẽ hành động.

+ Leo thận trọng.

+ Ong đã đề phòng.

+ Từ lúc Cáo rượt Thỏ, Ong đã chuẩn bị.

+ Đợi Cáo lên gần nhất loạt tấn công.

+ Đánh vào các điểm yếu của Cáo.

  • Cáo rớt xuống:

+ Văng ra va vào đá, nhưng còn biết tháo thân.

+ Húc vào Gấu bị Gấu quăng xuống suối.

+ Bò lên nằm hấp hối.

  • Ong thắng trận:

+ Khiêng xác đồng đội.

+ Mở mật ngọt khao quân.

  • KÊT LUẬN:

– Chim báo tin vui chiến thắng.

– Chim ca ngợi sức mạnh đoàn kết có thể chiến thắng kẻ thù mạnh và gian ngoan, xảo quyệt.